Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.24041.540
Hồ Chí Minh41.24041.520
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23140  23140  23260
  EUR  25337.52  25413.76  26177.02
  GBP  29524.95  29733.08  29997.75
  HKD  2921.11  2941.7  2985.75
  JPY  206.56  208.65  214.7
  CHF  23099  23261.83  23657.41
  AUD  15521.75  15615.44  15880.99
  CAD  17228.82  17385.29  17680.93
  SGD  16829.3  16947.94  17133.04
  THB  752.58  752.58  783.97