Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội43.30043.770
Hồ Chí Minh43.30043.750
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23075  23105  23245
  EUR  24960.98  25213.11  26533.06
  GBP  29534.14  29832.46  30656.9
  HKD  2906.04  2935.39  3028.6
  JPY  202.02  204.06  214.74
  CHF  23161.62  23395.58  24283.77
  AUD  15386.41  15541.83  16131.86
  CAD  17223.74  17397.72  18058.21
  SGD  16755.29  16924.54  17427.08
  THB  666.2  740.22  786.99